KURSY DLA DZIECI & MŁODZIEŻY

📌 Kurs ELINGU BASIC – 1, 2, 3 klasa

Kurs ELINGU BASIC  to standardowy kurs grupowy dla uczniów klas 1, 2 i 3 szkoły podstawowej.

Na kursie równolegle rozwijane są wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, słuchanie, rozumienie tekstu pisanego.
Jest to kurs podręcznikowy, ale użycie przez lektora dodatkowych pomocy dydaktycznych, gier planszowych i ruchowych sprawiają, iż kurs ten zyskuje inny wymiar. Zajęcia są interesujące, a treści bardziej przyswajalne dla uczniów i zachęcają wszystkich do aktywnego udziału.

Kurs obejmuje 60 spotkań. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu i trwają 45 min.


📌 Kurs ELINGU JUNIOR – 4, 5, 6 klasa

Kurs ELINGU JUNIOR to standardowy kurs grupowy dla uczniów klas 4, 5 i 6 szkoły podstawowej.

Na kursie równolegle rozwijane są wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, słuchanie, rozumienie tekstu pisanego.
Jest to kurs podręcznikowy, ale użycie przez lektora dodatkowych pomocy dydaktycznych, gier planszowych i ruchowych sprawiają, iż kurs ten zyskuje inny wymiar. Zajęcia są interesujące, a treści bardziej przyswajalne dla uczniów i zachęcają wszystkich do aktywnego udziału.

Kurs obejmuje 60 spotkań. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu i trwają 45 min.


📌 Kurs ELINGU TEENS

Kurs ELINGU TEENS to standardowy kurs grupowy dla uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej.

Jest to kurs przygotowujący kursantów do EGZAMINU ÓSMOKLASISTY.
Na kursie równolegle rozwijane są wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, słuchanie, rozumienie tekstu pisanego.

Kurs obejmuje 60 spotkań. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu i trwają 60 min.


📌 Kurs ELINGU MATURA

Kurs ELINGU MATURA to standardowy kurs grupowy dedykowany dla uczniów szkoły średniej zdających egzamin maturalny. 

Podczas kursu nacisk jest położony na elementy przydatne na samym egzaminie maturalnym, takie jak: rozwiązywanie testów, przerabianie arkuszy egzaminacyjnych z poprzednich lat oraz nauka pisania wypracowań.
Utrwalany jest materiał szkoły średniej oraz przeprowadzona jest gruntowna powtórka do egzaminu maturalnego, jak również wplecione są konwersacje mające przygotować ucznia do egzaminu ustnego.
Na kursie równolegle rozwijane są wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, słuchanie, rozumienie tekstu pisanego.

Kurs obejmuje 60 spotkań. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu i trwają 90 min.